Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Aprovat definitivament el Pla Director Urbanístic

Recreació del macrobarri que proposa el Departament de Territori amb el suport dels ajuntaments

Dimarts 6 de març de 2023, la Comissió de Territori de Catalunya, ha aprovat definitivament el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies (PDU3X) i ja surt publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Podeu veure o descarregar tota la documentació d’aquest planejament al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC).

Com a entitat que, juntament amb altres 28 entitats del territori, hem impulsat la creació de l’Entesa per a un gran parc litoral al Besòs, compartim plenament la seva reacció a aquesta aprovació inicial. Podeu descarregar la nota de premsa o llegir-la en aquest enllaç.

També podeu veure en aquest enllaç, els vídeos de la nostra compareixença davant la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya.


   Segona carta oberta a regidores i regidors de Sant Adrià i Badalona

   Benvolgudes regidores i regidors, especialment aquells que no heu respost a la nostra primera carta oberta.

   Sabem que els equips de govern de les dues ciutats volen portar a votació al proper Ple ordinari de setembre la nova versió del PDU3X abans de la seva aprovació provisional. Una versió que només us ha estat comunicada a vosaltres, que no ha estat presentada públicament a la ciutadania i sense que particulars i entitats haguem rebut cap resposta a les al·legacions que fa gairebé dos anys vam presentar.

   Considerem imprescindible, i així ho esperàvem com a exercici de comportament democràtic i de transparència, que les Administracions farien una presentació pública de la nova versió (pràcticament definitiva) d’un planejament urbanístic que tindrà una incidència extraordinària, especialment a Sant Adrià, però també a Badalona i a tot el Baix Besòs.

   És per tot plegat que us demanem, especialment als qui formeu part dels equips de govern, que ajorneu la votació d’aquest planejament a l’espera que particulars i entitats rebem la resposta a les nostres al·legacions i a l’espera també d’una presentació pública1 de la nova versió del PDU3X on entitats i ciutadania puguem valorar la nova proposta i expressar la nostra opinió per tal que vosaltres, en tant que representants nostres, voteu amb ple coneixement. 

   Us demanem que ajorneu la votació d’aquest planejament a l’espera que particulars i entitats rebem la resposta a les nostres al·legacions i a l’espera també d’una presentació pública de la nova versió del PDU3X

   Mentrestant, com que les Administracions no han fet aquesta presentació pública, l’Entesa per a un gran parc litoral al Besòs, entitat de la qual formem part com a Plataforma per la conservació de les tres xemeneies, ha organitzat una xerrada-col·loqui dimecres vinent dia 21 a les 19h i a la qual comptem amb la vostra assistència.

   Ens oferim sincerament a debatre amb vosaltres i/o les vostres bases, el que suposaria pel territori aprovar aquesta versió del planejament urbanístic

   Finalment, us reiterem el contingut de la nostra primera carta oberta, us emplacem a analitzar quantes de les vostres al·legacions, si és que vosaltres heu rebut les respostes, han estat admeses i incorporades al planejament i ens oferim sincerament a debatre amb vosaltres i/o les vostres bases, el que suposaria pel territori aprovar aquesta versió del planejament urbanístic.

   1 Una presentació pública que hauria de preveure un temps suficient i no limitant per tal que la ciutadania pugui expressar adequadament les seves valoracions.

   Marxa per a un gran parc litoral

   Us convidem a participar en aquesta iniciativa de l’Entesa per a un gran parc litoral al Besòs i dir prou a l’especulació urbanística i a la depredació del territori.

   La tèrmica de les tres xemeneies i la població que l’envolta es mereixen un entorn respectuós amb el medi ambient i les persones.

   Cal inscripció a: ja.cat/vinc

   Per a més detalls, visiteu la notícia a: ja.cat/marxa-parc

   Podeu subscriure el manifest a: ja.cat/volemunparc

   Neix l’Entesa per un gran parc litoral al Besòs

   Ens hem unit a 28 entitats ecologistes, socials i culturals del Baix Besòs per defensar la descontaminació i la regeneració mediambiental del litoral de les Tres Xemeneies amb un gran parc i denunciar les propostes especulatives del Pla Director Urbanístic que està tramitant la Generalitat amb el suport entusiasta dels equips de govern dels ajuntaments de Sant Adrià i Badalona.

   L’acte de constitució de l’Entesa ha tingut lloc el passat 9 de març al Cor de Marina de Badalona i actualment està treballant en la preparació de les properes accions.

   Al web de l’Entesa parc3xemeneiesbesos.cat podeu llegir el manifest i adherir-vos. També podreu afegir-vos a la llista de distribució i seguir les seves xarxes socials: Twitter Instagram Youtube Facebook.