Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Valorem la proposta del promotor egipci Mohamed Aly

El 18 de juny passat, el promotor egipci Mohamed Ali va presentar públicament una proposta de reutilització de l’antiga tèrmica de Sant Adrià per transformar-la en un gran centre cultural que vincularia Europa amb Àfrica. El passat dia 2 els promotors ens han presentat la proposta a la Plataforma i hem tingut l’ocasió de plantejar-los els nostres dubtes. Un cop estudiada la informació rebuda i després d’un debat entre els membres del grup dinamitzador, la Plataforma vol fer públic el seu posicionament.

Accés al document de valoració